Gaur egun, SARGIk irabazi-asmorik gabeko 22 gizarte-entitate ditu, baina prest dago gizarte-bazterketako prozesuak prebenitu, arindu edo zuzentzeko helburua duten erakunde guztiak hartzen jarraitzeko, edo gizarteratzeko edo gizartean parte hartzeko prozesuak sustatzeko, gizarte-ekintzaren, gizarte- eta lan-ekintzaren, gizarte- eta osasun-ekintzaren, gizarte- eta kultura-ekintzaren, gizarte- eta hezkuntza-ekintzaren, eta abarren esparruan.

SARGIko entitateek talde profesionalak eta boluntarioak dituzte. Eta SARGI erakunde guztien artean dinamizatzen eta kudeatzen da, batez ere Zuzendaritza Batzordearen, urteko Ohiko Batzarren eta partekatutako arazoen inguruko lantalde batzuen bitartez. Lan guztia borondatezkoa da.

Bere ibilbidean zehar lantaldeak sortu dira honako gai hauei buruz:

  • Osasun mentala
  • Immigrazioa
  • Diru sarrerak bermatzeko errenta jasotzen duten pertsonak
  • Etxerik gabeko pertsonak
  • Erroldatze soziala
  • Gizarte Segurantzaren lege berriaren zirriborroari egindako ekarpenak
  • Erakundearen funtzionamenduari buruzko barne-kudeaketako beste gai batzuk

Lantalde horiek beren helburua betetzeko behar duten denboran mantentzen dira.

SARGIko Entitateak

SARGIko kide izan nahi duzu?

SARGIko kide izateko, oinarrizko baldintza batzuk bete behar dira: berezko nortasun juridikoa duen Esku-hartze Sozialeko Erakunde Pribatua izatea, baliabideak eta zerbitzuak irabazi-asmorik gabeko berariazko borondate batetik kudeatuko dituena eta borondatez afiliatzeko eskatuko duena.

SARGIren harpidetza idatziz egin behar da, eta honako helbide elektroniko honetara idatzi: sargi@sargi.org. Plataforman parte hartzea borondatezkoa eta doakoa da.

SARGIk honako organo hauen bitartez egiten du lan: Osoko Bilkura, Koordinazio Taldea eta Lan Batzordeak. Osoko Bilkura elkartutako erakunde guztiek osatuta dago, gutxienez urtean behin elkartzen da edo gutxienez kideen herenak deituta. Koordinazio Taldean Koordinatzaile Nagusia, Idazkaria eta Lantaldeen Arduradunak daude.