header-koloreguztiak

KOLORE GUZTIAK KULTURARTEKO ELKARTEA

Egoera ahulean dauden gazteei laguntzeko irabazi-asmorik gabeko elkartea

KOLORE GUZTIAK programan Gipuzkoan kalteberatasun egoeran dauden gazte guztiak gizarteratzen aritzen gara. Gure elkartea Donostian dago, eta instalazio bikainak ditu, gure gizarte-zerbitzuetako lanak eraginkortasunez egiteko aukera ematen digutenak.

Gainera, gure elkartearen beharra duten pertsona guztiek bilatzen dutena lortzen dugu.

Gure elkartea, gure taldearen esperientziari esker, erreferente bihurtu da Gipuzkoan eta Euskadin.

KOLORE GUZTIAKn, gizarte-zerbitzuetan eta gizarteratzean kualifikatutako profesionalen eta adituen talde bat dugu. Gainera, eguneratuta jarraitzearen garrantziaren ondorioz, gure langileek prestakuntza jasotzen jarraitzen dute, edozein egoerari aurre egiteko beti prest egoteko helburuarekin.

ERAKUNDEAREN HELBURUAK

 • Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) gazte etorkinen garapen integrala sustatzea.
 • Biztanleriari oro har egindako migrazioen fenomenoa ezagutaraztea.
 • Gizarte-kohesioaren alde eta gizabanako eta talde guztiak berdintasun-maila batean integratzearen alde lan egitea, Kulturarteko Gizarte Bitartekaritzaren bidez.

Helburu horiek lortzeko, jarduera hauek egiten ditugu:

 • Gazte etorkinentzako laguntza-baliabideak kudeatzea.
 • Gazte etorkinentzako beharrezko dokumentazioaren aholkularitza eta izapidetzea.
 • Gazte etorkinei gizarte- eta lan-orientazioko zerbitzu bat eskaintzea.
 • Gazte etorkinekin zuzenean edo zeharka esku hartzen duten profesionalei eta gizarte-eragileei aholkuak eta prestakuntza ematea.
 • Mintegiak eta sentsibilizazio-jardunaldiak antolatzea.
 • Migrazioei eta kulturartekotasunari buruzko prestakuntza-ikastaroak.
 • Tailerrak ikastetxeetan, institutuetan… kulturartekotasunaren eta aniztasunean oinarritutako hezkuntzaren inguruan.
 • Kulturen arteko gizarte-bitartekotzako ekintzak gatazkak sortzen diren hainbat eremutan (auzoan, gizarte-zerbitzuetan, eskolan…).

ERAKUDEAK ATENDITZEN DITUEN GIZA TALDEAK

 • Laguntza duten etxebizitzak: Aldundiak eragindako gizarte-bazterketako egoeran dauden 18 eta 30 urte bitarteko gazteak (BARE).
 • Elkargunea: Gizarte-bazterkeriako egoeran dauden 18 eta 30 urte bitarteko gazteak.
 • Laguntza Espezializatuko Programa: Aldundiak bideratutako 18 eta 64 urte bitarteko gazteak (BARE).

ERAKUNDEAK ESKAINTZEN DITUEN PROIEKTUAK

 • Gazteentzako laguntza duten etxebizitzak.
 • Elkargunea.
 • Laguntza espezializatuko programa.
logo-koloreguztiak
KOLORE GUZTIAK KULTURARTEKO ELKARTEA
943 21 35 02
info@koloreguztiak.org
HELBIDEA:
Zorroaga pasealekua 19 (behea)
20011 Donostia (Gipuzkoa)