Maila estrategikoan, beste erakunde edo instituzio batzuekin sinergiak sortzeak aukera ematen du gizarte-eraldaketarekiko eragiteko gaitasun handiagoa izateko eta pertsonei ahotsa emateko.

Maila operatiboan, tokiko erakundeekiko aliantzek premia zehatzak zuzentzeko eta guztion baliabideak aprobetxatzeko nahiari erantzuten diote, pertsonei ahalik eta arreta onena eskaintzeko. Bi kasuetan, onura gehien jasotzen duten pertsonak artatzen ditugunak dira.

GURE BEGIRADA gizarteari erantzukidetasunetik eta modu partekatuan eta inguruneak pertsonarentzat duen garrantzitik lan egiteko aukera gisa. Hori dela eta, APUSTU EGITEN DUGU:

  • Beharrezko baliabide komunitarioak aktibatzea (formalak eta informalak)
  • Gure kausa soziala lantzea, beste erakunde batzuekin elkarlanean

HORI EGITEN DUGU aliantzen eta atxikimenduen bidez, askotariko begiradak dituen prospekzio-ariketa gisa, helburuak eta balioak partekatzen dituzten erakundeekin, erakundeekin eta enpresekin harreman-sare bat sortzeko. Sare horrek aukera ematen digu justizia handiagoa lortzeko aldaketa sozialean eragiteko eta esperientziak trukatzeko, gizarte-ekintzako modu berriak aurkitzeko.

ZIUR GAUDE:

  • komunitatearen, gizartearen eta hirugarren sektoreko erakundeen balioa eta erantzukizuna
  • Komunitate-/sozietate-ikuspegitik sarean lan egiteko beharra
  • gizarte-aldaketarako espazio demokratiko errealak eraikitzeko inplikatutako eragile guztiekin egindako lanaren efektu biderkatzailea
  • Negoziazioaren boterea, partekatutako esanahiekin ekintza koordinatuko akordioak lortzeko

EAPN - Euskadi

Pobreziaren eta gizarte-bazterkeriaren aurkako Europako sarea

EAPN Euskadi, Euskadin pobreziaren eta gizarte-bazterkeriaren aurka borrokatzeko Europako Sarea, 13 lurralde-sare eta 14 estatu-mailako erakunde dituen estatu-sare bati lotuta dago. Helburu hauek ditu: pobreziaren eta gizarte-bazterkeriaren aurkako borroka Europar Batasunaren agenda politikoan sartzea; pobreziaren eta gizarte-bazterkeriaren aurkako ekintzen eraginkortasuna sustatzea eta areagotzea; eta pobreziaren eta gizarte-bazterkeriaren aurka lan egiten duten pertsonen eta taldeen alde eta haiekin presioa egitea.

www.eapneuskadi.org

FIARE - Banka Etikoa

Ekonomia solidarioaren proiektua

Fiare ekonomia solidarioko proiektu bat da, ohiko finantza-sistemaren alternatiba gisa bultzatua. Finantza-erakunde etiko bat da, partikularren, kolektiboen, enpresen eta administrazio publikoen finantza-baliabideak bateratzen dituena, ekonomia solidarioko proiektu bideragarrien finantzaketara bideratzeko helburu bakarrarekin.

www.fiarebancaetica.coop

HEDATZEN

Gipuzkoako Gizarte Ekimeneko eta Esku Hartzeko Erakundeen Elkartea

Hedatzen Gipuzkoako ekimen eta esku-hartze sozialeko erakundeen elkartea da, eta lurraldean hirugarren sektorea artikulatzea eta sustatzea du helburu. Ongizate-estatuaren gizarte-eredua babesten saiatzen da, eta, horretarako, bere jakintza eta esperientzia ematen ditu, modu iraunkorrean sendotzeko, eta gizarte-ekimenaren presentzia indartzen du, hura garatzeko funtsezko balio gisa.

www.hedatzen.net

HARRESIAK APURTUZ

Etorkinei Laguntzeko Euskadiko GKEen Koordinakundea

Harresiak Apurtuz-ek eragile aktibo gisa parte hartzen du, pertsona guztiek beren eskubide guztiak aitortuta ikusiko dituzten eta aukera-berdintasunean parte hartu ahal izango duten gizartea sortzeko. Ikuspegi horretatik, Koordinakundeak immigrazioari lotutako Hirugarren Sektorearen parte-hartze aktiboa eta eragina sendotzeko helburuarekin lan egiten du, Euskadi irekia, inklusiboa, justua, plurala, kulturartekoa eta parte-hartzailea eraikitzeko.

Elkarteak indartzearen eta sareko lanaren inguruan garatzen ditu bere jarduerak, bai eta immigrazioaren eta asiloaren arloan noranzko biko sentsibilizazioa eta erkidego-, foru- eta udal-mailako politika publikoetan duen eragina ere.

www.harresiakapurtuz.org

SIIS

Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa – Eguía Careaga Fundazioa

SiiS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa funtsezko erreferentea da Gizarte Zerbitzuen arloko ikerketari eta dokumentazioari dagokienez. 1978tik Eguía Careaga Fundazioaren barruan dago, eta bere helburu nagusia gizarte-ongizateko politikak, gizarte-zerbitzuen antolamendua eta gizarte-ekintzako profesionalen jarduna hobetzen laguntzea da.

www.siis.net

ARARTEKOA

Euskadiko Herriaren Defendatzailea.

Euskal Autonomia Erkidegoko Arartekoa erakunde independente eta inpartziala da. Arartekoa Eusko Legebiltzarreko goi-komisionatua da, EAEko administrazio publikoen (Eusko Jaurlaritza, foru-aldundiak, udalak edo haien mendeko erakunde publikoak) jarduera eta politika publikoen inguruan pertsonen eskubideak defendatzeko.

www.ararteko.eus