Agipad

AGIPAD

DROGEN ABUSUAREN IKERKETA ETA PREBENTZIORAKO GIPUZKOAR ELKARTEA

AGIPAD onura publikoko eta irabazi asmorik gabeko Elkarte gipuzkoarra da, 1980. urtean sortua eta Erakunde Ofizialek behar bezala aitortua, helbururik garrantzitsuena izanik Drogen erabilera arazotsuen Ikerketa, Prebentzioa eta Asistentzia eta drogengatik kaltetuak izan diren edota izan daitezkeen pertsonen tratamendua.

www.agipad.org