Rais

RAIS

RAIS – LAN-MUNDUAN ETA GIZARTEAN TXERTATZEN LAGUNTZEKO SAREA

RAIS EUSKADI erakunde laiko, independente eta irabazi asmorik gabea da, 2000. urtean Donostian sortua Euskal Herrian baztertzeko arriskuan edo egoeran dauden pertsonei gizartean eta lan munduan txertatzen laguntzeko asmoarekin.

www.rais-euskadi.org